ΟΥΖO / CIPOURO

ΟΥΖO

Plomari 0,2 lt


7.00€
Apalarina 0,2 lt


7.00€
Stoupaki (Kazanisto) 0,2 lt


7.00€
Mini 0,2 lt


7.00€
Varvagianni 0,2 lt


7.00€
Barbatzim 0,2 lt


7.00€
Teteri No 7 0,2 lt


7.00€
Ouzo 12 0,2 lt


7.00€
Pitsiladi 0,2 lt


8.80€
   
CIPOURO  
   
   
Aghioretico 0,2 lt


7.80€
Tsililì (有或无),大茴香 0,2 lt


7.80€
Tirnavou (有或无),大茴香 0,2 lt


7.80€
Apostolaki 0,2 lt


7.80€
Babatzim 0,2 lt


7.80€
To Dekaraki 0,2 lt


7.80€
Tsikoudia 在 玻璃 0,2 lt


5.50€
Miniatura 50 ml / 在 玻璃


2.00€